24 czerwca 2021 15:04

Od 20 maja hulajnogi elektryczne i inne tego typu urządzenia są pojazdami. W życie weszło nowe prawo, które zakazuje jazdy chodnikiem, we dwójkę na jednej hulajnodze lub po alkoholu, a nakazuje poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Zmiany, które obowiązują od 20 maja 2021 roku, wprowadziły m.in.  trzy nowe definicje: “hulajnogę elektryczną”, “urządzenie wspomagające ruch”, oraz “urządzenie transportu osobistego”. 

Hulajnoga elektryczna  – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Potocznie nazywane e-hulajnogi będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów,na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury, e-hulajnogą będzie można się poruszać po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h.Z chodnika lub drogi dla pieszych, e-hulajnogą będzie można korzystać w drodze wyjątku: gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma tam drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Z e-hulajnogi nie można korzystać w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Nie wolno ciągnąć nią innego pojazdu czy przewozić na niej innych osób, zwierząt i ładunków. Prowadząc e-hulajnogę na chodniku należy też poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie utrudniać im ruchu.Maksymalna prędkość z jaką można się będzie poruszać e-hulajnogą ma wynosić 20 km/h. Uprawnione do poruszania się takim pojazdem będą miały osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 lat. Natomiast osoby dorosłe powyżej 18 roku życia nie będą musiały posiadać żadnych uprawnień.Nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania
e-hulajnogą na drodze. Dzieci takie będą mogły korzystać z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego –  pojazd napędzany elektrycznie z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Takie pojazdy jak np. deskorolki elektryczne, czy elektryczne urządzenia samopoziomujące mogą poruszać się po drogach i pasach dla rowerów z prędkością do 20km/h, a z chodników i dróg dla pieszych tylko w przypadku braku infrastruktury rowerowej z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Pozostałe przepisy dotyczące uprawnień, zakazu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu są analogiczne  jak w przypadku hulajnóg elektrycznych. Dzieci mogą korzystać z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej i zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania nimi na drodze.  

Urządzenie wspomagające ruch –  urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, będą to  m.in. rolki, wrotki, deskorolki czy hulajnogi napędzane siłą mięśni. Zatem urządzeniem wspomagającym ruch będzie zwykła hulajnoga, ale już nie e-hulajnoga.

Osoby poruszające się rolkami, wrotkami, deskorolkami, czy hulajnogami będą mogły korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Pamiętając, że na tej ostatniej obowiązuje ruch prawostronny. Korzystając zaś z drogi dla pieszych lub chodnika, należy zachowywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, a także ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Przekraczając jezdnię należy zachować szczególną ostrożność korzystając z przejazdu dla rowerów lub przejścia dla pieszych. W strefie zamieszkania osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem podobnie jak pieszy. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego  podobnie do alkoholu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnięcia pojazdu, czepiania się pojazdów i poruszania się tyłem.
Nowe przepisy przedstawiają również sposób parkowania tych urządzeń. Za niedostosowanie się do nich można otrzymać mandat karny (zgodnie z obowiązującym taryfikatorem) w wysokości 100 zł.

Zmiany w art. 47 ust. 3 prawa o ruchu drogowym przewidują możliwość parkowania UTO w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach zorganizowanych przez właściciela lub zarządcę drogi. Jeżeli takich miejsc nie ma obowiązuje zasada ogólna, mówiąca, że hulajnogę należy ustawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do krawędzi chodnika, a szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być tak duża, żeby nie powodować utrudnień w ruchu oraz nie może mniejsza niż 1,5 metra.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.