Straż Miejska sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do Sądu w przypadku, gdy przeprowadzone czynności wyjaśniające dają podstawy do wystąpienia z takim wnioskiem. Najczęściej ma to miejsce w przypadku popełnienia wykroczenia, za które przepisy szczególne nie przewidują możliwości nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.

Wniosek o ukaranie jest jedną z form reakcji Straży Miejskiej na ujawnione wykroczenia.

Straż Miejska sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do Sądu w przypadku, gdy przeprowadzone czynności wyjaśniające dają podstawy do wystąpienia z takim wnioskiem. Najczęściej ma to miejsce w przypadku popełnienia wykroczenia, za które przepisy szczególne nie przewidują możliwości nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Straż Miejska obowiązana jest także wystąpić z wnioskiem do Sądu w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia.

Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości,
 • określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czas, sposobu i okoliczności jego popełnienia,
 • wskazanie dowodów,
 • imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres, gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.
Wniosek o ukaranie składany przez oskarżyciela publicznego powinien ponadto zawierać wskazanie:
 • przepisów, pod które zarzucany czyn podpada,
 • miejsca zatrudnienia obwinionego, oraz w miarę możliwości, danych o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych,
 • pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono,
 • wysokości wyrządzonej szkody,
 • stanowiska osoby sporządzającej wniosek,
 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×