9 września 2015 15:06

Straż Miejska sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do Sądu w przypadku, gdy przeprowadzone czynności wyjaśniające dają podstawy do wystąpienia z takim wnioskiem. Najczęściej ma to miejsce w przypadku popełnienia wykroczenia, za które przepisy szczególne nie przewidują możliwości nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.

Wniosek o ukaranie jest jedną z form reakcji Straży Miejskiej na ujawnione wykroczenia.

Straż Miejska sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do Sądu w przypadku, gdy przeprowadzone czynności wyjaśniające dają podstawy do wystąpienia z takim wnioskiem. Najczęściej ma to miejsce w przypadku popełnienia wykroczenia, za które przepisy szczególne nie przewidują możliwości nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Straż Miejska obowiązana jest także wystąpić z wnioskiem do Sądu w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia.

Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości,
 • określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czas, sposobu i okoliczności jego popełnienia,
 • wskazanie dowodów,
 • imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres, gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.
Wniosek o ukaranie składany przez oskarżyciela publicznego powinien ponadto zawierać wskazanie:
 • przepisów, pod które zarzucany czyn podpada,
 • miejsca zatrudnienia obwinionego, oraz w miarę możliwości, danych o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych,
 • pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono,
 • wysokości wyrządzonej szkody,
 • stanowiska osoby sporządzającej wniosek,
 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.