11 września 2015 9:26

Utworzony parking służy przyjmowaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych przez uprawnione służby (m.in. Policja, Straż Miejska) do czasu odbioru pojazdu przez właściciela bądź uprawnioną przez niego osobę. Na parkingu umieszczane są pojazdy usuwane w trybie art. 50a oraz 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.).

CO NALEŻY ZROBIĆ W CELU ODEBRANIA POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO.

Po otrzymaniu „Zawiadomienia o usunięciu pojazdu na parking strzeżony” wystawionego przez podmiot, który usunął pojazd, należy:

1. w celu ustalenia wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z:
  • Strażą Miejską ul. Budowlanych 67 pokój nr 4 bądź telefonicznie 32/776-39-21 (Pn-Pt w godzinach 7.00-15.00)
2. opłatę należy uiścić osobiście w kasie Urzędu Miasta w Tychach:
Godziny otwarcia kas: pn.-wt.-śr.: 7.30-15.30, czw.: 7.30-17.30, pt.: 7.30-13.30 lub przelewem (poza godzinami pracy kasy urzędu) na rachunek:
  • Właściciel rachunku – Miasto Tychy
  • Nr rachunku – 92 1240 2975 1111 0010 6077 5437 (Bank PKO SA)
  • Płatność – należność za holowanie i parkowanie pojazdu marki ………………………. o nr. rejestracyjnym ….………………, parkowanie od dnia ………………. do dnia ……………….
W przypadku uiszczania opłaty poza kasą Urzędu Miasta (poczta, bank, przelew internetowy) obowiązkowo należy pozostawić potwierdzenie opłaty osobie wydającej pojazd z parkingu.
  • Opłata za parkowanie uiszczona w danym dniu ważna jest do godziny 24.00 danego dnia.
  • W przypadku, gdy pojazd nie zostanie odebrany w danym dniu, za każdy następny dzień należy uiścić dodatkową opłatę za parkowanie.
3. Z potwierdzeniem uiszczenia opłaty właściciel pojazdu (osoba przez niego upoważniona) udaje się do podmiotu, który wydał „Dyspozycję usunięcia pojazdu”.

4. Po otrzymaniu „Zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego” osoba odbierająca pojazd kontaktuje się telefonicznie z Dyżurnym Straży Miejskiej (tel. 986 lub 32/776-39-86) w celu uzgodnienia godziny odbioru pojazdu.

Wejście na teren parkingu oraz odbiór pojazdu odbywa się tylko i wyłącznie w asyście patrolu Straży Miejskiej.
Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyliczana jest na podstawie obowiązującej w danym roku kalendarzowym Uchwały Rady Miasta w Tychach ustalającej opłaty i koszty za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.